Velit Activities hållbarhetsarbete

Velit Activities lever med hållbarhetsfrågan hela tiden, ur både ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar för att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan.

28I9376 Redigerad

Ansvarsfull upphandling

Genom upphandling försöker Velit Activities
använda bästa möjliga produkter ur ett socialt
och miljömässigt perspektiv, genom kvalitets och miljömärkningar.

Img 8594 Original 83917

Återvinning

Bolaget har ett samarbete med Pantamera, vilket
betyder att Bolaget har insamlingsbehållare vid
alla anläggningar för att samla in pantflaskor och
burkar. Pengarna går till Barncancerfonden.

28I9195 Stor 90651

Klimatförändringar skidbranschen

Skidbranschen befinner sig i en övergångsfas,
den blir mindre beroende av snöfallen i samma
utsträckning som tidigare. Detta hanteras genom
att producera egen snö med mindre resurser
(timmar, el, vatten) än tidigare. Tekniken rör sig i
snabbt takt och Velit Activities investerar för
att fortsätta vara i framkant.

Sven Mieke Fter0e2bzko Unsplash 1

Hållbar konstruktion

Bolaget har ett samarbete med Pantamera, vilket
betyder att Bolaget har insamlingsbehållare vid
alla anläggningar för att samla in pantflaskor och
burkar. Pengarna går till Barncancerfonden.

Jason Blackeye 9Hey1urqiqy Unsplash

Förnybar energianvändning

Som en stor konsument av energi har Velit Activities åtagit sig en leverantör av förnybar energi, Svensk Naturenergi, som levererar 100 procent förnybar vindkraft till varje anläggning som ägs av Velit Activities AB.